За Монтесори

Мария Монтесори е родена през 1870 г. в Италия. На 26 години тя става първата жена-лекар в страната си. След медицината, тя изучава още антропология, педагогика и психология. През 1904 година създава основите на собствена педагогика, а след 3 години открива първият Дом на детето. Постепенно започва да развива своето учение и популяризира своята методика. Тя започва бързо да печели последователи, спонсори и привърженици от цял свят. Монтесори създава училища в Европа и по света, участва в много конгреси, пише книги и статии. Заслугите на Мария Монтесори и днес са известни в целият свят. Тя е:
- учител, психолог и физик;
- първата жена-лекар в Италия във време, в което медицината е била мъжка професия;
- професор в Амстердамския университет;
- три пъти номинирана за Нобелова награда;
- портретът и е напечатан на италианските лири;
- даже и сега повече от половин век след смъртта и нейното име може да се чуе по целия свят;
- Монтесори училището е вписано в Книгата на рекордите на Гинес като най многочисленият вид училище;

От 1929 година и до днес съществува основаната от нея Международна Монтесори Асоциация (AMI).
През 2007 година целият педагогически свят чества 100 години Монтесори педагогика.

МЕТОДИКАТА НА МОНТЕСОРИ


Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. Задачата на възрастните е просто да помогнат на детето да разкрие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.
Затова е много важно да се създаде среда, в която детето може и иска да прояви своите индивидуални способности, да се развива и обучава в собствен ритъм.

Нейната педагогическа система се състои от три части - дете, обкръжаваща среда и педагог. Но главното във философията на Монтесори е детето. В специалната обкръжаваща среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

Основната идея на метода на Мария Монтесори е в стимулирането на детето към саморазвитие. Този резултат се постига с помощта на специално подготвената среда от педагога, изхождайки от потребностите на детето. Тази среда съдържа всички необходими материали от следните области на развитие.

- Жизнена практика - упражненията имат особено значение за малките деца. Използват се материали, с помощта на които детето се учи да следи за себе си и своите вещи.

- Сензорно развитие - в областта на сензорното развитие децата могат да използват своите чувства при изучаването на окръжаващия свят. Чрез материалите, които се използват, те развиват своето зрение, усещане, вкус, обоняние, слух, а така също имат възможност да се потренират в различаването на температури, да усетят разликата в теглото на предметите и разбира се, да развиват мускулната памет.

- Езиково развитие - за детето са необходими материали, предназначени за езиковото му развитие, без което е невъзможен пълноценния му интелектуален ръст. Тук децата имат възможност да разширят своя запас от думи, да научат буквите, като използват пръстите, обхождайки грапавите букви и рисувайки ги на царевично брашно, а така също и да съставят думи, с помощта на подвижната азбука.

- Математическо развитие - работейки със сензорните материали и научавайки се да мисли логично и точно, детето без усилие свързва към математически термини добре познатите му понятия. При това, обучението по математика преминава много естествено: детето просто живее в подготвената среда, ориентирана към математиката. Тя съдържа всички необходими материали, за да може детето да научи операциите събиране, изваждане, умножение и деление, да усвои броенето - всичко това, което се счита като критерий за готовността на детето за училище.

- Естествено научно и космическо развитие - позволява да се систематизират знанията за обкръжаващата го среда, изучавайки основите по физика, ботаника, география, анатомия и други естествени науки, а така също да опознае своето място в околния свят.

- Двигателно развитие - двигателните упражнения способстват за физическото развитие на детето и му помагат да почувства своето тяло и да осъзнае своите възможности.

Девиза на педагогиката на Монтесори е: "Помогни ми да се справя сам!"

Tози сайт използва бисквитки. Продължавайки използването на сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Съгласен съм