За родители

Адаптацията на детето

Решили сте да дадете своето дете на ясли или в детска градина. Но възниква проблем – че мама, която е била винаги с детето, ще бъде само вечер, а през останалото време детето ще бъде с поне още десетина деца, и всяко от тях претендиращо за вниманието на детската учителка?

Как се извършва самата адаптация?
Адаптацията представлява приспособяването на организма към нова среда, за детето детската градина е естествено ново, още неизвестно пространство, с ново обкръжение и нови отношения.

Адаптацията включва широк спектър от индивидуални реакции, чиито характер зависи от психофизиологическите и личностните особености на детето. Тоест както се досещате, всяко дете привиква по различен начин.

Все пак може да се забележат някои закономерности, които е добре да се кажат на родителите.

Първо трябва да знаете, че 2-3 годишно дете не изпитва нужда от общуване със своите връстници, докато тя не се сформира. На тези години за детето партньор за играта е възрастният, той е и образец за подражание и удовлетворява потребностите на детето с внимание и сътрудничество. А връстниците не могат, защото те самите се нуждаят все още от такова внимание. Затова нормалното дете не може толкова бързо да се адаптира към яслите, особено ако е силно привързано към майката, започва и бурен протест у детето, ако е впечатлително и чувствително.

Децата на 2-3 години изпитват страх от непознати хора и нови ситуации. Този страх е една от причините за трудната адаптация на тази възраст. Често страхът от нови хора и ситуации води до това, че детето става по-възбудимо, обидчиво и плачливо.

По наблюдения на психолозите, средният срок за адаптация е приблизително:
-  2-3 годишни деца – от 7 до 10 дни;
-  4-5 годишни деца – от 2 до 3 седмици;

Ако сте забелязали проблем с адаптацията на вашето дете, поговорете с учителката за това. Усложняващ фактор в адаптацията е и конфликтът в семейството, необщителността на родителите.

Какво се препоръчва?
Ако детето е единствено в семейството, изпитва страх, то постъпването в детския център трябва да става постепенно. В началото само да се запознае с групата, с учителката. После да разгледа заедно с децата играчките, за да се създаде интерес към новата среда и обкръжение.

Tози сайт използва бисквитки. Продължавайки използването на сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Съгласен съм